ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Βασικά ζητήματα που εξετάζονται από το ερωτηματολόγιο)


Κατάσταση του σχολείου/κλαμπ όσο αφορά τα σχέδια κοινωνικής ένταξης.
Κατάρτιση και ικανότητα των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με την κοινωνική ένταξη στην αθλητική εκπαίδευση γυναικών.
Κατάσταση του σχολείου/λέσχης όσο αφορά τους μαθητές/τριες και αθλητές/τριες του σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.
Σχέση του σχολείου/κλαμπ με τις νέες μεθοδολογίες σε ψηφιακά περιβάλλοντα.
Κατάσταση του σχολείου/λέσχης όσο αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τα υλικά.
Σχέση των μαθητών/τριών του κέντρου/λέσχης με άλλα επίσημα ή μη τυπικά περιβάλλοντα αθλητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παρακαλώ επιλέξτε εάν ανήκετε σε σχολείο ή σε αθλητική λέσχη.